A68

Детское сиденье для унитаза

A3550

Сиденье для унитаза

A3551

Сиденье для унитаза

A3553

Сиденье для унитаза

Inovační projekt společnosti Alca plast, s.r.o., č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011205 spočívající v zavedení sériové výroby inovovaného produktu brzda soft close prostřednictvím pořízení příslušné výrobní technologie je podpořen z prostředků Evropské unie v rámci programu Inovace.