с решеткой из пластика

APV10

Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка серая, воротник изоляции 2–го уровня, гидрозатвор мокрый

APV11

Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка серая, воротник изоляции 2–го уровня, гидрозатвор мокрый

APV5111

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый

APV6111

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый

APV5211

Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый

APV6211

Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый

APV3

Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый

APV4

Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый

APV15

Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка белая, гидрозатвор мокрый

APV16

Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка белая, гидрозатвор мокрый

Inovační projekt společnosti Alca plast, s.r.o., č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011205 spočívající v zavedení sériové výroby inovovaného produktu nerezového žlabu prostřednictvím pořízení příslušné výrobní technologie je podpořen z prostředků Evropské unie v rámci programu Inovace.